Ana Sayfa‎ > ‎

Kütüphane


 DİSİPLİNLERARASI
Archives in London and the M25 Area
Konu: Bilim, Eğitim, Politika, 20.yy Ordu-Askeriye, Tarih-Kadın, Matematik, Edebiyat, Bilim Tarihi, Teknoloji, İngiltere-Kalkınma, Tıp, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: El yazmaları, fotoğraf, harita, ses kayıtları, video, bilimsel çalışmalar, ders notları.
ANU (The Australian National University) Eprints Repository
Konu: Sanat, Biyoloji, Mühendislik, Beşeri Bilimler, Tıp, Çevre, Sosyal Bilimler, Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Ekonomi, Hukuk vs.
Yayın türü: Tez, makale, ön baskı.
Electronic Research Archive
Konu: Bilgisayar, Ekonomi, Matematik, Beşeri Bilimler, İşletme, Telekomünikasyon, Human Work Science, Feminist Teknobilim araştırmaları, Matematik mühendisliği, Sinyal işleme, Mekansal planlama (Spatial Planning).
Yayın türü: Tez, kitap bölümleri, ontoloji, konferans dokümanları, makaleler, kitaplar, raporlar, projeler.
University of California eScholarship Repository
Konu: Genel; Kaliforniya Üniversitesi’nde bulunan her bölümle ilgili konular.
Yayın türü: Dergiler, hakemli dergiler, makaleler (tam metin), çalışma raporları, tam metin dokümanlar.
Caltech Archives Oral Histories Online
Konu: Yönetim, Astronomi, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Beşeri Bilimler, Matematik, Fizik, Sosyal Bilimler, Jet Propulsion Laboratory
Yayın türü: Makale.
CogPrints : Cognitive Sciences Eprint Archive
Konu: Psikoloji, Psikiyatri, Dil, Bilgisayar, Felsefe, Biyoloji
Yayın türü: Makale.
The Digital Library of the Commons (DLC)
Konu: Disiplinler arası.
Yayın türü: Tam metin toplantı raporları, tezler, çalışma raporları, ön baskılar ve dergiler, bültenler.
Document and Publication Server of Humboldt University
Konu: Arkeoloji, Biyoloji, Kütüphanecilik, Hıristiyanlık, Bilişim, Ekonomi, Dil Bilim, Alman Dili ve Edebiyatı, Tarih, Hukuk, Dil Bilim ve Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Politika, Psikoloji, Sosyoloji, Slav ve Baltık Dilleri ve Edebiyatı.
Yayın türü: Tez, konferans raporları, dergi.
EPSILON Publishing System for Doctoral and Licentiate's Theses
Konu: Biyoloji, Tarım, Anatomi, Zooloji, Orman, Ekoloji, Beslenme vs.
Yayın türü: Tez.
EXYSTENCE ePrints Archive
Konu: Biyoloji, Nöroloji, Bilişim, Internet, Dünya, Ekonomi, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: Karma.
History & Theory of Psychology Eprint Archive
Konu: Coğrafya, tarih, psikoloji, teoloji.
Yayın türü: Bilimsel araştırmalar, makaleler, ön baskılar.
HofPrints
Konu: Sanat, Biyoloji, Eğitim, Mühendislik, Bilişim ve Bilgi Bilim, Beşeri bilimler, Hukuk, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: Makaleler.
eprints@iisc
Konu: Yönetim, Biyoloji, Kimya, Elektronik, Bilgi Bilim, Fizik ve Matematik.
Yayın türü: Akademik yayınlar.
National Digital Archive of Datasets (NDAD)
Konu: Dijital arşivler.
Yayın türü: İngiliz devlet birimlerine ait sayısal veriler ve dokümanlar.
NUI Maynooth Eprint Archive
Konu: NUI Mynooth ve St. Patrick's College tarafından üretilen bilimsel çalışmaların depolandığı arşiv.
Yayın türü:
EPrints@Bath
Konu: Disiplinler arası.
Yayın türü: Bath Üniversitesi kurumsal arşivi.
Glasgow ePrints Service
Konu: Disiplinler arası.
Yayın türü: Araştırma raporları.
Nottingham ePrints
Konu: Disiplinler arası.
Yayın türü: Nottingham Üniversitesi kurumsal arşivi.
Virginia Tech Imagebase
Konu: Görüntü.
Yayın türü: Üniversitenin görüntü arşivi.
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
arXiv.org e-Print archive
Konu: Fizik, Matematik, Bilgisayar, Doğrusal olmayan bilimler (Nonlinear Sciences), Nicel Biyoloji (Quantitative Biology).
Yayın türü: Araştırma dokümanları.
AKT EPrints Archive
Konu: Bilgi Teknolojisi, Bilgi sağlama, erişim, Bilgi modelleri.
Yayın türü: Çalışma raporları.
AKT EPrints Archive
Konu: Bilgi Teknolojisi, Bilgi sağlama, erişim, Bilgi modelleri.
Yayın türü: Çalışma raporları.
Electronic Research Archive
Konu: Bilgisayar, Ekonomi, Matematik, Beşeri Bilimler, İşletme, Telekomünikasyon, Human Work Science, Feminist Teknobilim araştırmaları, Matematik mühendisliği, Sinyal işleme, Mekansal planlama (Spatial Planning).
Yayın türü: Tez, kitap bölümleri, ontoloji, konferans dokümanları, makaleler, kitaplar, raporlar, projeler.
Caltech Collection of Open Digital Archives (CODA)
Konu: Bilgisayar, Jeoloji, Elektronik, Kütüphanecilik.
Yayın türü: Kitaplar, tezler, toplantı raporları, ön baskılar, makaleler, teknik raporlar.
Caltech Computer Science Technical Reports
Konu: Bilgisayar.
Yayın türü: Teknik raporlar.
Caltech Parallel and Distributed Systems Group
Konu: Bilgisayar, Elektronik.
Yayın türü: Makale, doküman.
CogPrints : Cognitive Sciences Eprint Archive
Konu: Psikoloji, Psikiyatri, Dil, Bilgisayar, Felsefe, Biyoloji.
Yayın türü: Makale.
Information Bridge
Konu: Fizik, Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri, Bilişim ve Bilgi Bilimleri, Enerji Teknolojileri.
Yayın türü: Rapor, bibliyografik künyeler, tam metin yayınlar.
Demonstration EPrints Archive
Konu: Elektronik, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar, Bilişim.
Yayın türü: Akademisyenlerin çalışmaları; makaleler, çalışma raporları.
HofPrints
Konu: Sanat, Biyoloji, Eğitim, Mühendislik, Bilişim ve Bilgi Bilim, Beşeri bilimler, Hukuk, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: Makaleler.
eprints@iisc
Konu: Yönetim, Biyoloji, Kimya, Elektronik, Bilgi Bilim, Fizik ve Matematik.
Yayın türü: Akademik yayınlar.
Computer Science Technical Reports
Konu: Bilgisayar, Bilişim, Ağ, Matematik, Bilgi sistemleri.
Yayın türü: Teknik raporlar.
RIACS (Research Institute for Advanced Computer Science)
Konu: Bilgisayar Bilimleri.
Yayın türü: e-kopya.
CiteBase Search
Konu: Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Psikoloji, Biomedikal.
Yayın türü: Araştırma raporları.
ECS EPrints Service
Konu: Elektronik ve Bilgisayar Bilimleri.
Yayın türü: Karma.
VT CS Technical Reports
Konu: Bilgisayar Bilimleri.
Yayın türü: Teknik raporlar.
Wisdom archive
Konu: Bilgisayar bilimleri ve uygulamalı matematik.
Yayın türü: Makaleler.
EKONOMİ VE POLİTİKA
Archive of European Integration
Konu: Avrupa Birliği; Politika, Ekonomi.
Yayın türü: Resmi dokümanların dışındaki (non-government) yayınlar.
Archives in London and the M25 Area
Konu: Bilim, Eğitim, Politika, 20.yy Ordu-Askeriye, Tarih-Kadın, Matematik, Edebiyat, Bilim Tarihi, Teknoloji, İngiltere-Kalkınma, Tıp, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: El yazmaları, fotograf, harita, ses kayıtları, video, bilimsel çalışmalar, ders notları.
ANU (The Australian National University) Eprints Repository
Konu: Sanat, Biyoloji, Mühendislik, Beşeri Bilimler, Tıp, Çevre, Sosyal Bilimler, Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Ekonomi, Hukuk vs.
Yayın türü: Tez, makale, ön kopya.
Electronic Research Archive
Konu: Bilgisayar, Ekonomi, Matematik, Beşeri Bilimler, İşletme, Telekomünikasyon, Human Work Science, Feminist Teknobilim araştırmaları, Matematik mühendisliği, Sinyal işleme, Mekansal planlama (Spatial Planning).
Yayın türü: Tez, kitap bölümleri, ontoloji, konferans dokümanları, makaleler, kitaplar, raporlar, projeler.
ECONTURK
Konu: Ekonomi, İşletme, Maliye.
Yayın türü: Makaleler, raporlar, tezler, ders notları, çalışma raporları.
LADARK íPrints
Konu: Sosyoloji, gelişmekte olan ülkeler.
Yayın türü: Çalışma raporları, makaleler.
National Digital Archive of Datasets (NDAD)
Konu: Dijital arşivler.
Yayın türü: İngiliz devlet birimlerine ait sayısal veriler ve dokümanlar.
Publications from Uppsala University
Konu: İş, Ekonomi.
Yayın türü: Tezler, raporlar.
RePec Research Papers in Economics
Konu: Ekonomi.
Yayın türü: Araştırma raporları, makaleler.
FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK
arXiv.org e-Print archive
Konu: Fizik, Matematik, Bilgisayar, Doğrusal olmayan bilimler (Nonlinear Sciences), Nicel Biyoloji (Quantitative Biology).
Yayın türü: Araştırma dokümanları.
ANU (The Australian National University) Eprints Repository
Konu: Sanat, Biyoloji, Mühendislik, Beşeri Bilimler, Tıp, Çevre, Sosyal Bilimler, Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Ekonomi, Hukuk vs.
Yayın türü: Tez, makale, ön baskı.
Electronic Research Archive
Konu: Bilgisayar, Ekonomi, Matematik, Beşeri Bilimler, İşletme, Telekomünikasyon, Human Work Science, Feminist Teknobilim araştırmaları, Matematik mühendisliği, Sinyal işleme, Mekansal planlama (Spatial Planning).
Yayın türü: Tez, kitap bölümleri, ontoloji, konferans dokümanları, makaleler, kitaplar, raporlar, projeler.
Caltech Archives Oral Histories Online
Konu: Yönetim, Astronomi, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Beşeri Bilimler, Matematik, Fizik, Sosyal Bilimler, Jet Propulsion Laboratory
Yayın türü: Makale.
Caltech Control and Dynamical Systems Technical Reports
Konu: Fizik, Dinamik bilimi.
Yayın türü: Teknik raporlar.
CERN Document Server (CDS)
Konu: Fizik ve ilgili konular.
Yayın türü: Doküman, ön baskılar, makale, kitap, dergi, fotoğraf (yayınların bibliyografik künyeleri ve tam metinleri).
Information Bridge
Konu: Fizik, Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri, Bilişim ve Bilgi Bilimleri, Enerji Teknolojileri.
Yayın türü: Rapor, bibliyografik künyeler, tam metin yayınlar.
EPSILON Publishing System for Doctoral and Licentiate's Theses
Konu: Biyoloji, Tarım, Anatomi, Zooloji, Orman, Ekoloji, Beslenme vs.
Yayın türü: Tez.
EXYSTENCE ePrints Archive
Konu: Biyoloji, Nöroloji, Bilişim, Internet, Dünya, Ekonomi, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: Karma.
HofPrints
Konu: Sanat, Biyoloji, Eğitim, Mühendislik, Bilişim ve Bilgi Bilim, Beşeri bilimler, Hukuk, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: Makaleler.
eprints@iisc
Konu: Yönetim, Biyoloji, Kimya, Elektronik, Bilgi Bilim, Fizik ve Matematik.
Yayın türü: Akademik yayınlar.
Computer Science Technical Reports
Konu: Bilgisayar, Bilişim, Ağ, Matematik, Bilgi sistemleri.
Yayın türü: Teknik raporlar.
IUBio Archive
Konu: DNA, Moleküler Biyoloji, Genetik Bilim.
Yayın türü: Akademik çalışmalar.
Max Planck Society eDoc-Server
Konu: Fen bilimleri.
Yayın türü: Dokümanlar, makaleler.
Physics Documents Worldwide
Konu: Fizik.
Yayın türü: Araştırma raporları, yıllık raporlar.
Project Euclid
Konu: Matematik, İstatistik.
Yayın türü: Dergiler.
MultiMedia DataBase
Konu: Fizik ve ilişkili konular.
Yayın türü: Çoklu ortam ürünleri.
CiteBase Search
Konu: Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Psikoloji, Biomedikal.
Yayın türü: Araştırma raporları.
Chemical Physics Preprint Database
Konu: Kimya.
Yayın türü: Makaleler.
Chemistry Preprint Server
Konu: Kimya.
Yayın türü: Makaleler.
Mathematics Preprint Server
Konu: Matematik.
Yayın türü: Rapor, makale.
Dispute Institutional Repository of Utrecht University
Konu: Matematik, Fizik.
Yayın türü: Tez.
Wisdom archive
Konu: Matematik, Fizik.
Yayın türü: Makaleler.
SAĞLIK BİLİMLERİ
Archives in London and the M25 Area
Konu: Bilim, Eğitim, Politika, 20.yy Ordu-Askeriye, Tarih-Kadın, Matematik, Edebiyat, Bilim Tarihi, Teknoloji, İngiltere-Kalkınma, Tıp, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: El yazmaları, fotoğraf, harita, ses kayıtları, video, bilimsel çalışmalar, ders notları.
ANU (The Australian National University) Eprints Repository
Konu: Sanat, Biyoloji, Mühendislik, Beşeri Bilimler, Tıp, Çevre, Sosyal Bilimler, Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Ekonomi, Hukuk vs.
Yayın türü: Tez, makale, ön kopyalar.
NetPrints: Clinical Medicine & Health Research
Konu: Tıp.
Yayın türü: Makale.
NetPrints: Clinical Medicine & Health Research
Konu: Tıp.
Yayın türü: Makale.
EXYSTENCE ePrints Archive
Konu: Biyoloji, Nöroloji, Bilişim, Internet, Dünya, Ekonomi, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: Karma.
EPSILON Publishing System for Doctoral and Licentiate's Theses
Konu: Biyoloji, Tarım, Anatomi, Zooloji, Orman, Ekoloji, Beslenme vs.
Yayın türü: Tez.
CogPrints : Cognitive Sciences Eprint Archive
Konu: Psikoloji, Psikiyatri, Dil, Bilgisayar, Felsefe, Biyoloji.
Yayın türü: Makale.
PubMed Central
Konu: Tıp.
Yayın türü: Dergi.
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
Archives in London and the M25 Area
Konu: Bilim, Eğitim, Politika, 20.yy Ordu-Askeriye, Tarih-Kadın, Matematik, Edebiyat, Bilim Tarihi, Teknoloji, İngiltere-Kalkınma, Tıp, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: El yazmaları, fotoğraf, harita, ses kayıtları, video, bilimsel çalışmalar, ders notları.
ANU (The Australian National University) Eprints Repository
Konu: Sanat, Biyoloji, Mühendislik, Beşeri Bilimler, Tıp, Çevre, Sosyal Bilimler, Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Ekonomi, Hukuk vs.
Yayın türü: Tez, makale, ön kopyalar.
BBSOnline / Behavioural and Brain Sciences
Konu: Davranış Bilimleri.
Yayın türü: Hakemli makaleler.
Electronic Research Archive
Konu: Bilgisayar, Ekonomi, Matematik, Beşeri Bilimler, İşletme, Telekomünikasyon, Human Work Science, Feminist Teknobilim araştırmaları, Matematik mühendisliği, Sinyal işleme, Mekansal planlama (Spatial Planning).
Yayın türü: Tez, kitap bölümleri, ontoloji, konferans dokümanları, makaleler, kitaplar, raporlar, projeler.
Caltech Archives Oral Histories Online
Konu: Yönetim, Astronomi, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Beşeri Bilimler, Matematik, Fizik, Sosyal Bilimler, Jet Propulsion Laboratory.
Yayın türü: Makale.
Caltech Library System Papers and Publications
Konu: Kütüphanecilik, Bilgi Bilimi.
Yayın türü: Dokümanlar, elektronik yayınlar, makaleler.
Document and Publication Server of Humboldt University
Konu: Arkeoloji, Biyoloji, Kütüphanecilik, Hıristiyanlık, Bilişim, Ekonomi, Dil Bilim, Alman Dili ve Edebiyatı, Tarih, Hukuk, Dil Bilim ve Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Politika, Psikoloji, Sosyoloji, Slav ve Baltık Dilleri ve Edebiyatı.
Yayın türü: Tez, konferans raporları, dergi.
CogPrints : Cognitive Sciences Eprint Archive
Konu: Psikoloji, Psikiyatri, Dil, Bilgisayar, Felsefe, Biyoloji.
Yayın türü: Makale.
Document and Publication Server of Humboldt University
Konu: Arkeoloji, Biyoloji, Kütüphanecilik, Hıristiyanlık, Bilişim, Ekonomi, Dil Bilim, Alman Dili ve Edebiyatı, Tarih, Hukuk, Dil Bilim ve Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Politika, Psikoloji, Sosyoloji, Slav ve Baltık Dilleri ve Edebiyatı.
Yayın türü: Tez, konferans raporları, dergi.
E-Prints in Library and Information Science
Konu: Kütüphanecilik, Bilgi Bilim ve Teknoloji.
Yayın türü: Ön baskı, baskı sonrası (post print), makaleler, bilimsel ya da teknik dokümanlar, konferans bildirileri, kitap bölümleri, çalışma raporları, gazete ve magazin makaleleri.
EXYSTENCE ePrints Archive
Konu: Biyoloji, Nöroloji, Bilişim, Internet, Dünya, Ekonomi, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: Karma.
HofPrints
Konu: Sanat, Biyoloji, Eğitim, Mühendislik, Bilişim ve Bilgi Bilim, Beşeri bilimler, Hukuk, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler.
Yayın türü: Makaleler.
eprints@iisc
Konu: Yönetim, Biyoloji, Kimya, Elektronik, Bilgi Bilim, Fizik ve Matematik.
Yayın türü: Akademik yayınlar.
History & Theory of Psychology Eprint Archive
Konu: Coğrafya, tarih, psikoloji, teoloji.
Yayın türü: Bilimsel araştırmalar, makaleler, ön baskılar.
LADARK íPrints
Konu: Sosyoloji, gelişmekte olan ülkeler.
Yayın türü: Çalışma raporları, makaleler.
MUNDUS
Konu: Misyonerlik.
Yayın türü: Görsel materyaller.
PhilSci Archive
Konu: Felsefe.
Yayın türü: Makaleler.
SCETI-Schoenberg Center for Electronic Text & Image
Konu: Genel (nadir kitap ve elyazmaları).
Yayın türü: Nadir eserler.
TalkBank
Konu: İnsan ve hayvan iletişimi.
Yayın türü: Karma.
Alaska Native Language Center
Konu: Dil (Alaska yerel dil arşivi).
Yayın türü: Doküman ve ses kayıtları.
TAAL-Theoretical and Applied Linguistics
Konu: Dil.
Yayın türü: Makaleler.
Open Archive Initiative Repository Explorer
Konu: Amerikan tarihi.
Yayın türü: Karma.
TARIM
EPSILON Publishing System for Doctoral and Licentiate's Theses
Konu: Biyoloji, Tarım, Anatomi, Zooloji, Orman, Ekoloji, Beslenme vs.
Yayın türü: Tez.
Organic Eprints
Konu: Organik Tarım.
Yayın türü: Araştırma raporları.
Türkiye Entomoloji Dergisi:
Türkiye Entomoloji Derneği tarafından yılda dört kez yayınlanır. Dergide, entomoloji ve tarımsal zooloji bilim dallarıyla ilişkili konularda, Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar ve biyolojik gözlemler yayınlanır.
YER BİLİMLERİ
Books by Caltech Authors
Konu: Yer bilimleri.
Yayın türü: Kitap.
Caltech Earthquake Engineering Research Laboratory Technical Reports
Konu: Yer bilimleri.
Yayın türü: Teknik raporlar.
Caltech Archives Oral Histories Online
Konu: Yönetim, Astronomi, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Beşeri Bilimler, Matematik, Fizik, Sosyal Bilimler, Jet Propulsion Laboratory.
Yayın türü: Makale.
Digital Library for Earth System Education
Konu: Yer bilimleri.
Yayın türü: Ders materyalleri, bilimsel veri, web sitesi (K-12 öğretmenleri için).

(Haz. M.E.Küçük,H.Batı,C.Duran)

Comments